Dharma Bakti is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De Belastingdienst stelt dit vast en controleert dit.
Stichting Dharma Bakti heeft daarom een informatieplicht door jaarlijks te publiceren op de website. Stichting Dharma Bakti voldoet aan deze norm.

Voorwaarden en voordelen ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling
aan een aantal voorwaarden voldoen. Stichting Dharma Bakti  voldoet hier aan.

Een ANBI heeft daarom een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Sttichting Dharma Bakti fiscaal nummer / RSIN: 8618.87.475