Help ons Helpen

Al vele jaren ben ik vanwege vanwege gezondheid, zo’n half jaar op Bali, te Kemenuh en maak daar nu persoonlijk de gevolgen van de coronacrisis mee.

Veel gezinnen leven nu in onmenselijke omstandigheden. Er komen er geen toeristen meer terwijl hun inkomen volledig afhankelijk is van toerisme. In Indonesie zijn geen sociale voorzieningen zoals bij ons, met als gevolg dat de bevolking verarmt.

We hebben de stichting Dharma Bakti opgericht om kinderen, jeugd en volwassenen te helpen menswaardig door deze slopende periode heen te komen.

Verrast maak ik mee hoe het geloof Balinese Hindoes steun geeft, want voor een Balinese Hindu is het geloof het belangrijkste, dan komen pas familie, ouders, gemeenschap. Het dagelijkse brengen van offergaven naar de tempel en naar de vele kleine huis tempels is net zo essentieel als eten en drinken voor het gezin. Elke dag God eren en dienen betekent  elke dag gezegend worden, zodat ik mijn taken voor familie en werk kan vervullen. Een Hindu gelooft in een God als Schepper van het universum en de mens. Beelden helpen om de verschillende betekenissen van die ene God te begrijpen. In een gesprek met een oude man opperde ik eens : maar jullie vereren zoveel verschillende goden en kreeg het antwoord: allen zijn een deel van de ene God, jullie vereren heiligen, die door mensen heilig verklaart zijn, de hindu beelden gaan alle over de ene God en worden dus godinnen en goden genoemd.

Hieronder volgt een sfeer impressie van het feest van Saraswati ,  de godin van de wijsheid en kennis. Voor kinderen en hun gezinnen geeft het houvast de ceremonies uit te kunnen voeren. De dag vooraf aan Saraswati wordt alles schoon gemaakt.

De huistempel wordt aangekleed voor Saraswati
Voorbereiding van de offergaven door jong en oud

Op de 1e dag wordt God met offers bedankt voor voedsel.

De offergaven zijn gereed

De 2e dag word gebeden voor helderheid van geest en wijsheid. “Heilig” water wordt samen gedronken. En de 3e dag wordt gedankt voor kleren, geld en de glans van goud in het leven.

Het zegenen van de gaven

Een fimfragment van het zegenen van de gaven

De dag erna worden in tempels afrondende gebeden uitgesproken en daarna is het feest, er wordt samen in de tempel gegeten,speciaal voor deze dag bereid nasi kuning. Overgebleven offergaven, meestal fruit,rijst, etc. word uitgedeeld aan de armsten, niets word verspilt. Maar het is  nu moeilijk  in deze arme periode. Maar de beleving van Saraswati is wezenlijk.

Het drinken van heilig water, doet denken aan het eten van brood en drinken van wijn tijdens het Christelijke Heilig Avondmaal. In het hart en verstand mag Gods wijsheid indalen en glans geven aan je leven, je mag als gezegend mens leven. Eenzelfde betekenis heeft Saraswati voor mensen in Bali, juist in deze moeilijke periode. Het geeft houvast en grond onder de voeten. Het helpt om met alles om te gaan en positief te blijven. Want de glans van God straalt door in hun dagelijkse leven.

Ik heb een diep respect voor hun manier van leven, hun respect voor andersdenkenden en dus ieder in zijn waarde laten, helpen waar mogelijk vanuit hun onvoorwaardelijke geloof en overtuiging dat, zolang zij goed voor elkaar zijn, ook deze moeilijke periode overgaat. Ik vind dat de mensen leven zo als Christus ons heeft voorgeleefd. Woorden als egoïsme, jaloezie, nijd, staan niet in hun woordenboek, waardoor empathie, tolerantie, delen en liefde centraal staan.

Deze manier van leven heeft mij gemotiveerd te helpen en kan dat nu vanuit de Stichting Dharma (eervol werk) Bakti (verantwoordelijkheid voor anderen) doen.  De overheid wordt langzaam wakker,  het schoolgeld voor dit jaar is geschrapt maar schoolbenodigdheden moeten zelf aangeschaft worden. De nood word steeds groter en bedrijfjes gaan failliet. Door hiervoor bestemde donaties is een laptop aangeschaft, waar jongeren zonder eigen internet en smartphones huiswerk kunnen maken in de ruimte van mijn hostel.

De infectiegolf is nu ook op Bali. Ook alle inlandse vliegverkeer is gestopt, dus ook het kleine beetje toerisme door inlandse toeristen valt weg. Het anders van leven bruisende Ubud is doods, winkels en restaurants zijn failliet en dichtgetimmerd, zelfs de apen uit het beroemde Monkey Forest spelen in de straten op zoek naar eetbaars en mensen.

Iedereen hier doet zijn best om een paar cent te verdienen,  plastic inzamelen,  stenen sjouwen, groenten kweken en verkopen, koekjes bakken, alles wat maar een paar cent opbrengt. De mensen zijn arm, maar fier en beseffen daarbij dat het zonder hulp niet gaat.

Lieve mensen, de Christelijke vastentijd komt eraan. Help alstublieft met delen, voor €16 kunnen wij een voedselpakket kopen zodat een gezin een maand kan leven voor nog €20 kunnen we een jonge moeder en kind van versterkend voedsel en babymelkpoeder voorzien.

Deze crisis is nog lang niet over, help ons helpen !!!

Giften
Giften kunnen worden over gemaakt op:

IBAN: NL06 RBRB 8834 6419 73 T.n.v.: Stichting Dharma Bakti