Laatste nieuws Dharma Bakti

Gertrud is weer een half jaar in Nederland bij familie en in Frankrijk op haar eigen plekje. Toch gaat het werk op Bali door dank zij onze lokale vrijwilligers. Er zijn dan ook twee mooie berichten.

Het eerste betreft de scholierensponsering:
Er zijn nu al sponsors voor 7 meisjes en jongens die zo verder kunnen leren. Dank u wel dat u deze jongeren helpt om hun toekomst een kans te geven! Hun droom is uitgekomen nu mensen in Nederland hen financieel helpen. Ook de ouders zijn er oprecht dankbaar voor dat hun kind ondanks de financiƫle krapte thuis toch door kan leren.

Wayan controleert dat het geld voor scholing wordt gebruikt en bewaakt de studievordering. Een paar meisjes en jongens staan nog op de wachtlijst. Voor 150 Euro per jaar kan een beroepsopleiding worden gevolgd en voor 180 Euro per jaar het hoger en universitair onderwijs. Zie voor meer informatie: https://dharmabakti.nl/scholieren-sponsoring/

Het tweede betreft de maaltijden voor de kleuters:

Wayan en Ni Wayan verzorgen met gezin elke week de voedzame maaltijd voor de kleuters. Hier zijn we oprecht blij mee. Zij doen dit naast hun gewone werk. Op de fotos ziet u de ontvangst en samenstelling van een twee maaltijden. Dankzij uw bijdragen hebben we geld genoeg om de kleuters het hele jaar nog van een maaltijd te voorzien. Namens Ouders en kleuters dank u wel voor uw gulle giften!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *