Facebook Oproep Gertrud

De navolgende oproep heeft Gertrud Wulfken op Facebook geplaatste bij de groep Luthers in NL:

Beste mede Lutheranen, misschien herinnert zich de een of ander nog wie ik ben, ik was 18jaar diaken in Groningen en heb velen van jullie mogen ontmoeten in vergaderingen etc. Nu ben ik op Bali, door Corona was het mij in april en ook later niet mogelijk terug te gaan naar Nederland.

Ik leef hier in een kleine gemeenschap  en zie de dagelijkse worsteling van de mensen om eten te kunnen. 98% van de bevolking leeft hier van de Touristenindustrie. Geen touristen, geen inkomsten, geen geld voor de noodzakelijke  dingen. Een sociaal vangnet is er niet. Ouders kunnen de kinderen niet meer naar school laten gaan, elektra is vaak afgesloten, geen elektriciteit, geen waterpomp, geen sanitair. Van maart tot nu zie ik het elke dag erger worden. In juli ben ik begonnen voedselpakketten ui te delen, met hulp van vrienden uit Nederland en de Lutherse Gemeente Woerden kon ik voor 30 basisschoolleerlingen de boeken betalen. Onderwijs gaat via internet, maar zij moeten wel het materiaal hebben om te kunnen leren. Voor middelbaar en hoger onderwijs moet schoolgeld betaald, boeken en uniformen aangeschaft worden. In januari begint het nieuwe semester, als er geen hulp komt kunnen de meesten, vooral hogere klassen geen onderwijs meer volgen.

Voor dit doel heb ik met hulp van vrienden uit Nederland een stichting opgericht.  Dharma Bakti (eerlijk werk uit loyaliteit) jammer genoeg duurt het nog een poos voordat de Rabobank ons een rekeningummer geeft. De inschrijving bijde Kvk is rond en de anbi status is aangevraagd.

Ik wil jullie vragen mij te helpen, alle kinderen naar school te laten gaan, een boekenpakket voor de basisschool is 12.00 € een uniform 6.00 €. Voor voortgezet onderwijs is het schoolgeld 15.00 € per semester boeken 16.00€  uniform 9.00 € . Daarbij komt nog dat velen het schoolgeld voor dit semester nog niet betaald hebben. Voor ons schijnbaar kleine bedragen, maar voor hier nu onbetaalbaar. Bij een gemiddeld inkomen van 150 /200 € per maand is het ook hier moeilijk rond te komen. Nu is er totaal niets meer, ook mijn reserves zijn op.

Als jullie kunnen en willen helpen kunnen jullie op dit moment alleen nog giften op de rekening van de penningmeester overmaken. Dit is een tijdelijke oplossing tot de stichting een eigen bankrekening heeft, Deze is reeds aangevraagd en komt hopenlijk zeer binnenkort.

IBAN: NL18 RABO 0326 4915 46
t.n.v B.W.Nicolay Heerenveen
onder vermelding van: Stichting Dharma Bakti

Elk nog zo kleine bedrag is welkom. Samen kunnen wij de mensen hier helpen deze crisis te overleven.

Ik groet jullie met de Balinese groet

Om Swastiyastu, moge God je zegenen en bewaren alle dagen 🙏

Opmerkingen

Gertrud Wulfken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *