Dankbaar voor giften ontvangen uit de Protestantse Gemeente Heerenveen

Verrast en blij ontvingen we de opbrengst van de Avondmaalscollecte en binnengekomen giften van de Protestantse Gemeente Heerenveen te weten € 1635,00

Veel dank voor deze grote bijdrage voor Dharma Bakti. We kunnen er veel goeds mee doen.

Ook bedanken we de Diaconie voor deze mogelijkheid die ons is geboden.

Door deze bijdrage kunnen we weer een voedselactie houden voor de arme gezinnen in Kemenuh.  Kan er babyvoeding worden gekocht voor een goede groeistart van een baby. En we kunnen scholieren steunen met bijvoorbeeld wat bijlessen.

Ook kunnen we nu aan de slag met een droom. Dat is de start van een tijdelijke baby en kleuteropvang met een warme maaltijd. Als moeders werken voor voedsel, bv stenen sjouwen of andere zware klussen, hangen de kleintjes rond. Terwijl goede voeding voor de allerarmste kinderen de opbouw van hun lichaam, concentratie en leervermogen stimuleert.

Over 6 weken is Gertrud weer een half jaar in Bali, in Kemenuh. Ze gaat dit samen nu met de Balinese mensen uitwerken. Er worden nu voorlopige plannen gemaakt.

Goede wensen vanuit de Balinese groet:  

                OM SWASTYASTU: moge God u zegenen en behoeden.

Namens het bestuur van Dharma Bakti, Corry Nicolay

Collecte PKN Heerenveen voor Dharma Bakti

Hartelijk dank dat de collecte in deze HA-dienst voor de stichting Dharma Bakti is.
Dharma betekent respect en Bakti betekent verantwoordelijkheid.

Mijn vriendin Gertrud is voor haar gezondheid al vele jaren tijdens de wintermaanden op Bali en verblijft dan in een eenvoudig resort in het plaatsje Kemenuh. Daar maakt ze de erge gevolgen mee van Corona en natuurrampen. Ze schrijft:

Ik leef hier in de kleine gemeenschap en zie de dagelijkse worsteling van de mensen  om aan eten te kunnen. 98% van de bevolking leeft hier van de toeristenindustrie. Nu zijn er geen toeristen, dus geen inkomsten en geen geld voor de noodzakelijke eerste levensbehoeften. Een sociaal vangnet is er niet. Ouders kunnen de kinderen niet meer naar school laten gaan, elektra is vaak afgesloten, dus geen waterpomp en geen sanitair. Ik zie het elke dag erger worden. De rijke toeristen die de laatste tijd weer komen gaan naar luxe resorts en mijden de armoede.”

Daarom hebben we in december 2021 de Stichting Dharma Bakti opgericht.
Dankzij giften van kerken en particulieren is hulp geboden. * De waterpomp draait weer.
*  Tieners gaan weer naar school. Ze kunnen bij eigenaar Wayan van het resort, gratis digitaal schoollessen volgen en opdrachten uitwerken. Van de  stichting krijgen ze een stick. Er staan  2 laptops.. De wifi is duur geworden, dat betaalt de stichting en ook een deel van het schoolgeld. Een schooluniform is verplicht en wordt doorgegeven.


* Moeders die door honger geen moedermelk meer hebben, steunen we met melkpoeder en  babyvoeding. * Onlangs zijn 195 voedselpakketten uitgedeeld. Scholieren hebben dit verzorgd samen met de dorpsoudste. Dit blijft voorlopig nodig.


* Een enkeling heeft slecht betaald werk, zoals grote stenen op je hoofd de berg op sjouwen of plastic verzamelen. Want iets is beter dan niets.

Het betekent veel voor de mensen als kerken in Nederland hen helpen. Het geloof is een belangrijk houvast in hun leven en het voelt kostbaar als gelovigen in Nederland je moeilijke situatie en honger begrijpen en dit voor je over hebben. 

HELP ONS HELPEN !!! Elke euro komt de jeugd, kinderen, mensen in Kemenuh ten goede.
Van harte goede wensen vanuit de Balinese groet: .  

            OM SWASTYASTU: moge God u zegenen en behoeden.

Namens het bestuur van Dharma Bakti, ds. Corry Nicolay, voorzitter

U kunt ook uw gift overmaken op:
            IBAN: NL06 RBRB 8834 641973 –  T.n.v.: Stichting Dharma Bakti

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *