Hoe gaat het in Kemenuh op Bali?

Helpt u ons voor Sinterklaas of kerstman spelen?

Begin mei heeft onze secretaris Jan Smith tijdens een Java Bali rondreis, op eigen kosten het project in Kemenuh bezocht. Hij is daar met zijn vrouw allerhartelijkst ontvangen door Wayan en heeft een aantal gesteunde project onderdelen bezocht.

Het plaatsnaambord van Kemenuh

Wajan heeft ons uitvoerig bijgepraat over de toestand op Bali. De afgelopen corona jaren waren een nachtmerrie. Bali is volledig van het toerisme afhankelijk. De meesten mensen hebben hierdoor 2 jaar niets to nauwelijks iets verdient. een ieder heeft sterk op zijn vermogen ingeteerd. gelukkig trekt het toerisme nu aan zoals wij zelf ook hebben ondervonden. Inmiddels is onze vice-voorzitter Gertrud Wulfken weer in Kemenuh en deze kan bevestigen dat deze positieve ontwikkeling ook de zomerperiode heeft doorgezet. Wayan heeft zijn guesthouse goed bezet gehad.

Tijdens het bezoek van aan Kemenuh heeft onze secretaris kort gesproken met het dorpshoofd. Deze sprak zijn dank uit voor de genoten steun aan de gemeenschap in de afgelopen jaren. Hij hoopt dat wij onze goede werk nog enige tijd voort kunnen zetten.

Het dorpshoofd (links) en Wayan (rechts)

Verder hebben wij een kort bezoek gebracht bij het uitgaan van het “kleuter”schooltje van Kemenuh. Dit is typisch een project onderdeel waar wij graag nog enige jaren steun zouden blijven geven.

Wat zijn de ideeën:

Er is bij de leerkrachten ernstig behoefte aan meer ene betere leerhulpmiddelen. Dan kunt u denken aan educatieve puzzels, lees en werkboekjes maar ook gewoon potloden en knutsel materiaal. Hier zouden wij graag een bijdrage aanleveren. Naar ons idee kan dat het beste door niet alles in 1 keer, maar verspreid over een aantal gift momenten verdeelt over het jaar te doneren. Dit zal uiteindelijk al gauw om zo’n 600 euro gaan. Helpt u ons mee voor Sinterklaas of Kerstman te spelen? En zo een betere voorbereiding op hun verdere schoolcarrière te realiseren?

Giften kunnen worden over gemaakt op: IBAN: NL06 RBRB 8834 6419 73 T.n.v.: Stichting Dharma Bakti ovv schoolspullen

Verder willen wij graag als steuntje in de rug de 25 kinderen 1x per week van een gezonde goede maaltijd voorzien. Dan moet u niet aan een luxe maaltijd denken, maar gewoon een glas melk, een ei, voedzame groene boontjes en wat fruit. Een goede aanvulling op de veelal karige maaltijden waar de gemiddelde jonge Balinees het door de crisis nu mee moet doen. Dat kost ons al gauw zo’n 1000 euro per jaar. Helpt u ons mee hun gezondheid te verbeteren en zo een betere start van hun leven en schoolcarrière te realiseren?

Giften kunnen worden over gemaakt op: IBAN: NL06 RBRB 8834 6419 73 T.n.v.: Stichting Dharma Bakti ovv maaltijd voor schooljeugd

Verder hebben wij ook een aantal door Polio getroffen broers bezocht welke van ons geregeld een steuntje in de rug ontvangen. Er is door een overheidsorganisatie ooit geprobeerd een kleine warung voor ze op te zetten om zo wat te verdienen. Door de lichamelijk toestand is het voor hen eigenlijk niet mogelijk. Het resulaat is er dan ook naar. Ze leven in een krot wat ruikt naar de armoede. Helaas kunnen wij hun leven niet structureel verbeteren. Daarvoor zijn de problemen te groot en wij als stichting te klein. Alle hulp wordt echter zeer gewaardeerd. Ze zijn echt blij met elke hulp en aandacht! Recent hebben wij hun oude lekkende gaskooktoestel vervangen door een nieuwe. Wij zouden graag meer doen, maar dan hebben wij structureel fors geld nodig. Giften kunnen worden over gemaakt op: IBAN: NL06 RBRB 8834 6419 73 T.n.v.: Stichting Dharma Bakti ovv broederhulp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *